IOTstack – průběžné aktualizace všeho

Tento článek vznikl na konkrétní požadavek uživatelů, kteří průběžně pravidelně aktualizují svoje RPi. Tedy aktualizují nejenom samotný IOTstack, ale i systém a další služby, které ve spojitosti s IOTstackem používáme. Pojďme si to tedy rozebrat postupně.

Následuje seznam jednotlivých věcí, které je vhodné aktualizovat. Pokud nechcete vše procházet jednotlivě a řešit, pak sjeďte úplně dolů, kde bude soupis všech příkazů pod sebou.


Krok číslo 1 – aktualizace systému Raspbian

Pokud používáte aliasy, tak je to o jednoduchém příkazu aktualizuj. Pokud aliasy nepoužíváte, tak si je nainstalujte. 😛


Krok číslo 2 – aktualizace samotného projektu IOTstack

Použijte následující příkazy:

cd /home/pi/IOTstack/
git pull

Krok číslo 3 – aktualizace IOTstackBackup

Použijte následující příkazy:

cd /home/pi/.local/IOTstackBackup/
git pull

Krok číslo 4 – aktualizace Rclone

Aktualizaci Rclone zde máme věnovaný celý článek, tedy zajímá-li vás problematika více, můžete si jej přečíst.

Pokud jen chcete aktualizovat, použijte následující příkaz:

sudo rclone selfupdate

Krok číslo 5 – aktualizace Docker-compose

Aktualizaci Docker-compose zde sice máme věnovaný celý článek, ale doporučuji více automatizovaný postup níže, protože článek je k verzi 1.x a již máme verzi 2.x.

Pokud tedy chcete aktualizovat, použijte následující postup:

  • Nejprve je třeba zjistit na webu projektu, jaká je nejnovější verze.
  • Tuto je třeba porovnat s tím, jakou verzi vám vrátí příkaz:
    docker-compose version
  • Pokud je verze na webu projektu novější, je třeba aktualizovat příkazy (pozor u posledního je třeba X.XX.XX nahradit verzí zjištěnou z webu výše. Také je nutné zachovat písmeno v před!):
cd /home/pi/.local/bin/
./uninstall_docker-compose.sh
sudo ./install_docker-compose.sh vX.XX.XX

Krok číslo 6 – aktualizace programů v IOTstack

Aktualizaci programů (různých druhů – stahovaná image vs. buildovaná image) v IOTstack zde máme věnovaný celý článek. Vzhledem k jisté složitosti zde budeme řešit pouze stahované image. Pro ty zbylé (buildované) odkazuji na celý článek.

Použijte následující příkazy:

PULL
PRUNE

Pokud uvidíte, že se stahuje nějaká nová image, jedná se o aktualizaci a po skončení je potřeba stažený program znovu spustit, čímž se vytvoří aktualizovaný kontejner:

UP názevprogramu

Místo názevprogramu samozřejmě vložíme daný program, tedy například UP influx, UP grafana, UP dozzle, atd.


Všechny příkazy pod sebou

Zde jsem připravil všechny příkazy pod sebou, které jde touto formou „zautomatizovat“ pro copy/paste. Samozřejmě z toho vypadla aktualizace Docker-compose (ale stávající verzi vám vypíše!), stejně tak nejsou vyřešeny buildované image a také je potřeba sledovat, jaké nové image jsou stahované z Docker Hubu a ty potom ručně spustit přes:
UP názevprogramu.

aktualizuj

cd /home/pi/IOTstack/
git pull

cd /home/pi/IOTstack/
git pull

cd /home/pi/.local/IOTstackBackup/
git pull

sudo rclone selfupdate

PULL
PRUNE

docker-compose version

$ s myšlenky na „$ s“
    1. Doporucuji navstivit nas Discord, pro tyhle online rady je to vhodnejsi, nez si tu dopisovat 😉 Link vpravo nahore v menu.

Zanechat komentář