IOTstack – aktualizace Node.js v12 pro Node-RED

Ve výchozím stavu po instalaci IOTstack s kontejnerem Node-RED je Node.js ve verzi 10.23.2. Ne všechny pluginy v Node-RED akceptují starší verzi (typicky třeba plugin pro vysavače Roborock) a je třeba nainstalovat verzi novější.

Přihlásíme se tedy přes Terminál v MACu (Win v obdobné aplikaci, třeba PuTTY) na své zařízení příkazem ssh@pi xx.xx.xx.xx a vložíme heslo.

Jako první zkontrolujeme aktuální verzi příkazem:

docker exec nodered node --version

Pokud je vypsaná verze řady 10.x, přejdeme k dalšímu kroku. Otevřeme soubor pro úpravu příkazem:

sudo nano ~/IOTstack/services/nodered/Dockerfile

Celý text smažeme a nahradíme novým textem (povšimněte si zejména změny v prvním řádku, kde místo latest na konci je latest-12):

FROM nodered/node-red:latest-12
USER root
RUN apk update && apk add --no-cache eudev-dev
USER node-red
RUN npm install \
  node-red-node-pi-gpiod \
  node-red-dashboard \
  node-red-contrib-influxdb \
  node-red-contrib-boolean-logic \
  node-red-node-rbe \
  node-red-configurable-ping \
  node-red-node-email
HEALTHCHECK NONE

Ukončíme editaci uložením stisknutím kláves CTRL+X, poté Y a CTRL+M.


Následně ověříme správnost uloženého souboru příkazem:

 cat ~/IOTstack/services/nodered/Dockerfile

Pokud nejsme v adresáři pi@raspberrypi:~/IOTstack $ zadáme příkaz:

cd ~/IOTstack 

Následně příkaz pro provedení znovusestavení/aktualizaci:

./scripts/update.sh

V této chvíli máme několik minut čas, než vše proběhne a nakonec znovu ověříme nainstalovanou verzi Node.js příkazem:

docker exec nodered node --version

Úspěšně jsme aktualizovali Node.js na novější verzi.

Zanechat komentář