IOTstack – zálohování na Dropbox

Pokud jste dle předchozího článku úspěšně dokončili instalaci IOTstack, tak si v tomto návodu ukážeme, jak nastavit automatické zálohování na Dropbox.

Základ návodu je převzat z GitHubu gcgarner/IOTstack.

POZOR jedná se o řešení pro zálohování z původního originálního projektu gcgarner, který byl následně převzatý SensorsIot. Aktuálně tyto skripty již nelze považovat za naprosto spolehlivé, zejména v kombinaci s potřebou zálohování databáze InfluxDB. Proto zvažte, jestli rovnou nepoužít soudobé zálohování s pomocí Rclone:


Krok číslo 1 – Dropbox App

Nejprve si na svém Dropboxu vytvořte aplikaci. Přejděte na odkaz https://www.dropbox.com/developers/apps a postupujte dle následujících instrukcí:

  • Klikněte na na tlačítko Create App a následně vyberte Choose an API: Scoped Access
  • Typ přístupu zvolte App folder
  • Zadejte název aplikace App Name, dle vašich osobních preferencí (např. MyUploader123)
  • Nastavte oprávnění pro soubory a složky na záložce permissions a nastavení potvrďte tlačítkem submit
Permissions/Dropbox App
  • Ze záložky settings si poznamenejte údaje app key a app secret, které budete potřebovat v dalších krocích konfigurace zálohování.
Settings/Dropbox App

Krok číslo 2 – instalace Dropbox-Uploaderu

Otevřete menu IOTstacku a zvolte Backup Options a následně položku Dropbox-Uploader.

cd ~/IOTstack
./menu.sh

Proběhne instalace, po té budete vyzvání k nastavení konfigurace.


Krok číslo 3 – konfigurace

Dle instrukcí v konzoli zadejte App key a App secret, které jste vytvořili v kroku číslo 1.

 App key: abcdabcdabcdbcd
 App secret: dcbadcbadcbadcba

Následně se vygeneruje odkaz, který otevřete v prohlížeči a potvrdíte propojení Dropboxu s uploaderem. Odkaz obsahuje identifikátor klienta – Dropbox app key.

www.dropbox.com/oauth2/authorize?client_id=abcdabcdabcdbcd&token_access_type=offline&response_type=code
Access Code/Dropbox

Vygenerovaný přístupový kód zadejte do konzole a potvrďte.

Please provide the access code: vygenerovaný kód

Krok číslo 4 – automatické zálohování

Posledním krokem je nastavení automatické úlohy zálohování. Spuštění Dropbox-Uploaderu v určitou hodinu nebo den lze konfigurovat pomocí crontabu.

crontab -e

Na konec souboru vložte následující řádek kódu, ve kterém upravte časování zálohy a soubor uložte.

0 23 * * * ~/IOTstack/scripts/docker_backup.sh >/dev/null 2>&1

Dle uvedeného příkladu se automatické zálohování provede každý den ve 23:00 hodin.

$ s myšlenky na „$ s“
  1. Možná by i další zajímalo. Jak po pádu IOTstacku vrátit ze zálohy vše zpět. Nějak mi po instalaci v adresáři /Scripts chybí Restore.sh co je popsan v dokumentaci k IOTstacku pro obnovu dat. Nebo opravdu stačí jen nakopírovat do složby /Volume a ev. ostatních co jsou v archivu, „natvrdo“ rozbalená data z archivu a pak jen pustit „docker-compose up -d“ a vše se refreshne a vrátí zpět? Vč. ev updatů verzí contejnerů?

Zanechat komentář